960x420.jpg
處.png
banner11.png
NEW.png
創新暨產學營運處
banner3_balls (1).png
處.png
banner2_w1.png
banner2_w2.png
banner2_w3.png
cc.png
ii.png
ee.png
banner2_w1.png
banner2_w4.png
banner2_w2.png
banner2_w5.png
banner2_w3.png
banner2_w7.png
banner2_w7.png
banner2_w6.png
banner2_bulb.png
創新暨產學營運處

台北校區:臺北市中山北路五段 250 號/電話:02-2882-4564

桃園校區:桃園市龜山區大同里德明路 5 號/電話:03-350-7001

基河校區:臺北市基河路 130 號 3 樓/電話:02-2882-4564

金門校區:金門縣金沙鎮德明路105 號/電話:082-355-233

美國校區:Michigan Location Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University 7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710, U.S.A./電話:1-989-964-2497, 1-989-964-4010 (U.S.)